Robotyzacja w przemyśle spożywczym

Opublikowano: 19 października, 2020

Autor: OmegaTech

Przemysł spożywczy to szczególny obszar produkcji, gdyż charakteryzuje się bardzo rozległym zakresem, zarówno w odniesieniu do produktu, jak i całego procesu wytwórczego. Ze względu na tą rozbieżność, stosowane rozwiązania z zakresu robotyzacji muszą odpowiadać na szczególne wymagania w sposób indywidualny dla każdego przedsiębiorstwa. Pomimo tych trudności, robotyzacja w przemyśle spożywczym- w stopniu mniej lub bardziej rozbudowany- jest obecnie istotnym elementem jego funkcjonowania. Przyjrzyjmy się bliżej rozwiązaniom  stosowanym w tym obszarze produkcji.

Robotyzacja- gdzie najbardziej potrzebna?

Ogromne zapotrzebowanie na produkty spożywcze, dynamiczny rynek nabywczy, powstawanie nowych firm i duża konkurencja- wszystko to sprawia, że producenci żywności, aby utrzymać się na rynku a do tego czerpać oczekiwane korzyści z produkcji, muszą szukać nowych rozwiązań w celu zwiększenia wydajności. I tutaj niezwykle pomocna a wręcz konieczna w dzisiejszych czasach staje się robotyzacja. Te prace, które jeszcze nie tak dawno musiał wykonywać człowiek sam lub z pomocą maszyn, które jednak na bieżąco musiał obsługiwać, dziś staje się niewystarczające. Robotyzacja zadań sprawia, że praktycznie wszystkie etapy procesu produkcyjnego można powierzyć zrobotyzowanym urządzeniom i sterować nimi zdalnie.

robotyzacja w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy maszyny – omegatech.pl

Sortowanie, transport z jednego miejsca na drugie, pobieranie, odkładanie, nakładanie, kontrola jakości, etykietowanie, zamykanie, podgrzewanie- dzięki robotyzacji przemysłu spożywczego wszystko to odbywa się z niezwykle dużą prędkością i wysoką powtarzalnością. Dodatkowo ryzyko błędu jest naprawdę niewielkie a urządzenia w znikomym stopniu awaryjne.

Przyglądając się branży spożywczej, urządzenia zrobotyzowane najczęściej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zadania są powtarzalne- sortowanie, transportowanie, pakowanie, paletyzacja, a przecież są to wyznaczniki niemal całego sektora przemysłu. Mięso i wędliny, przetwory mleczne, napoje, słodycze, pokarm dla zwierząt, wszystkie te produkty mogą powstawać i spełniać oczekiwania współczesnego rynku w dużej mierze właśnie dzięki robotyzacji.

Korzyści wynikające z robotyzacji przemysłu spożywczego

Spośród wielu korzyści, jakie niosą ze sobą nowoczesne rozwiązania z zakresu robotyki przemysłu, do najważniejszych zaliczyć możemy przede wszystkim:

– ogromną wydajność i prędkość działania;

– kompatybilność z pozostałymi elementami linii produkcji;

– wielozadaniowość oraz powtarzalność cyklu produkcji;

– możliwość dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb danego produktu i przedsiębiorstwa;

– znaczną redukcję kosztów pracy;

– łatwość przeprogramowania zadań i urządzeń;

– sposobność indywidualnego przystosowania do specyfiki danej firmy;

– możliwość pracy robota w trudnych warunkach.

robotyzacja w przemyśle spożywczym

Automatyka przemysłowa Rzeszów – omegatech.pl

Wyjątkowe roboty w szczególnych warunkach pracy

Dwie wymienione na samym końcu zalety mają istotne znaczenie w robotyzacji przemysłu spożywczego. Wspomnieliśmy już bowiem, że branża ta jest bardzo zróżnicowana oraz w dużym stopniu wymagająca pod względem specyficznych właściwości produktów, które często produkowane są w formie wielopostaciowej oraz w krótkich seriach. Ponadto występuje w niej konieczność zachowania higienicznych warunków pracy, produkcja odbywa się najczęściej w sposób masowy, a sprzęty wystawione są na różnorakie, szczególne warunki. Arktycznie niskie temperatury konieczne dla mrożonek, piekielny żar pieców wypiekających ciasta, mocny powiew podczas suszenia owoców czy duża wilgotność produktów świeżych- zrobotyzowane urządzenia zastępują pracę człowieka w tych niekorzystnych uwarunkowaniach. Ponadto podczas produkcji robotów stosowanych w przemyśle spożywczym ogromny nacisk kładzie się na zachowanie wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa. Dlatego sprzęty przeznaczone do takich prac wykonane są z najlepszych materiałów, zapewniających ich maksymalną trwałość, nawet w specyficznych warunkach eksploatacji.

Roboty stają się coraz powszechniejszym rozwiązaniem w przemyśle spożywczym. Stosowane są na różnych etapach procesu produkcyjnego, zaś zrobotyzowane systemy mogą być zarówno uniwersalne, jak i unikatowe- a więc istnieje możliwość precyzyjnego dopasowania ich do potrzeb danej wytwórczości. Branża spożywcza z jednej strony staje się jednym z największych odbiorców rozwiązań, które daje nam robotyzacja, z drugiej zaś jest ona dość specyficzna i wymagająca ze względu na swoje potrzeby. Jednak na końcu całego procesu produkcyjnego zawsze stoi konsument i to właśnie jemu dedykowane są wszystkie kroki, które podejmuje przedsiębiorstwo, by w jak największym stopniu spełnić jego oczekiwania.