Automatyczny pomiar w linii produkcyjnej

Opublikowano: 29 kwietnia, 2021

Autor: OmegaTech

Linie produkcyjne stanowią obecnie zarówno podstawowy, jak i obowiązkowy filar każdego przedsiębiorstwa. Ponadto są to już głównie zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne. Składa się na nie masa urządzeń, robotów, sprzętów, narzędzi, stanowisk i innych elementów, które wspólnie pracują na ostateczny efekt produktu. Duże znaczenie w tym całym procesie mają moduły wszelkich pomiarów i kontroli, dzięki czemu mamy pewność, iż produkt tworzony jest w najwyższym standardzie i jakości a w razie konieczności możliwa jest szybka reakcja.

Nowoczesne linie produkcyjne

Bez nich ciężko mówić o współczesnej produkcji, chyba że jest to wyrób rzemieślniczy i dotyczy niewielkiej ilości sztuk danego produktu. W każdym innym przypadku zautomatyzowane linie produkcyjne pozwalają na zdecydowanie lepszą wydajność, jakość, zapewniają większe bezpieczeństwo, przynoszą zyski i umożliwiają utrzymanie się na rynku. Nowoczesne linie produkcyjne składają się z wielu elementów, z których każda pełni określoną funkcję. Tylko działając w pełnej integracji możliwe jest osiągnięcie oczekiwanego efektu końcowego. By dany produkt był zgodny z wszelkimi projektami, schematami i wszelkimi innymi wytycznymi oraz parametrami, konieczne jest jego monitorowanie i kontrolowanie na każdym etapie produkcji. Już nie tylko laboratoria pomiarowe, do których trafiał gotowy produkt, lecz odpowiednie pomiary w trakcie trwania procesu produkcyjnego są rozwiązaniem, które przynosi wiele korzyści.

linia produkcyjnalinia produkcyjna

Automatyka przemysłowa Rzeszów – projektowanie i produkcja

Automatyczny pomiar w trakcie produkcji

Szczególną cechą nowoczesnych linii produkcyjnych jest to, iż wystąpienie jakiegokolwiek błędu, nieprawidłowości, odstępstwa jest minimalne. Nie oznacza to jednak, że nie może wystąpić, dlatego też konieczne jest nieustanne monitorowanie i kontrolowanie poszczególnych etapów produkcji. Chodzi tu nie tylko o właściwe monitorowanie i diagnozowanie samego procesu oraz poszczególnych maszyn, ale także o dokonywanie automatycznych pomiarów produktu, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie powtarzalnego i najwyższej jakości produktu. Obecnie istnieje kilka metod, które pozwalają na pomiary w trakcie trwania produkcji. Należy zaznaczyć także, że automatyczny pomiar w linii produkcyjnej odgrywa ogromną rolę we wszystkich branżach przemysłowych, jednak w branżach takich jak przetwórstwo spożywcze, motoryzacja czy kosmetologia stanowi fundamentalną sprawę. Weźmy na przykład przemysł spożywczy, w którym ryzyko wystąpienia jakiejś nieprawidłowości jest największe, gdyż decyduje o tym szereg czynników, z którymi mamy do czynienia w trakcie trwania procesu. Potrzebna jest więc kontrola wszelkich parametrów po to, by produkt był najlepszy, najtrwalszy i najbezpieczniejszy, z kolei do tego potrzeba właściwych narzędzi pomiarowych, które dostarczą informacji o wszelkich odchyłach od nomy czy ewentualnych błędach.

Automatyczne systemy pomiarowe

Dzięki optymalizacji produkcji oraz zastosowaniu najnowszych technologii, wiele pomiarów dokonywanych jest już podczas procesu produkcji tak, że automatyczne systemy pomiarowe stanowią integralną część linii produkcyjnych. Im dany proces bardziej złożony, tym takich pomiarów jest więcej. Takie rozwiązanie pozwala na natychmiastową reakcję.

Automatyczny pomiar odbywa się za pomocą różnorakich urządzeń pomiarowych, zwykle projektowanych na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Narzędzia takie są następnie programowane w taki sposób, by w trakcie produkcji mierzyły jedynie parametry, które zostały im zadane. Może to być chociażby waga, ilość, przejrzystość, grubość, zawartość i wiele innych. W przypadku ewentualnego błędu, produkt niespełniający kryteriów, jest zwykle odrzucany. Warto zaznaczyć, iż automatyczne systemy pomiarowe umożliwiają niezwykle szybki i precyzyjny pomiar, dzięki czemu zachowane jest jej tempo i wydajność. Proces produkcji nie jest więc przerywany, zaś całość odbywa się praktycznie bez potrzeby ingerencji człowieka. Co więcej, systemy takie są w pełni zintegrowane z linią produkcyjną, przy czym możliwe jest śledzenie wszelkich parametrów zarówno na bieżąco, jak i z perspektywy określonego czasu, chociażby w formie statystyk czy wykresów. W zależności od urządzenia, pomiar może odbywać się w dwojaki sposób- w ruchu, gdy produkt przemieszcza się po taśmie (sposób dynamiczny) lub umieszczany jest w zespole pomiarowym, linia jest zatrzymywana i wówczas następuje pomiar (system statyczny).

profesjonalne linie produkcyjne

System automatycznego pomiaru zbudowany może być z kamer, laserów, wag, termometrów, głowic i ogniw pomiarowych, elementów optycznych i innych, dzięki którym możliwy jest pomiar wszelkich potrzebnych dla danej produkcji parametrów, także z wykorzystaniem technologii 3D. W przypadku takich zautomatyzowanych systemów pomiarowych wbudowanych w linię produkcyjną, zwykle pomiarowi poddawana jest cała produkcja. Niekiedy system wyposażony jest w specjalny moduł, który umożliwia odrzucenie bądź sortowanie produktów, które przeszły przez pomiar, zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej parametrami. Ponadto możliwe jest także dodatkowe połączenie urządzeń pomiaru z innymi maszynami, do których trafia informacja o wynikach i gdy istnieje taka potrzeba, następuje natychmiastowa, automatyczna korekta. Integralną częścią każdego automatycznego systemu pomiarowego jest oprogramowanie, zapewniające prawidłowe działanie systemu a także jego obsługę. Dzięki takiemu zestawieniu technologicznemu możliwa jest precyzyjna kontrola oraz pomiar zadanych elementów.

Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów co do jakości produktów, ale także ze względu na własne dążenia przedsiębiorstwa do osiągania jak najlepszych rezultatów, w myśl założeń czwartej koncepcji przemysłowej, opracowywanie oraz wdrażanie profesjonalnych systemów pomiarowych  i kontrolnych stanowią obecnie jeden z kluczowych elementów produkcji.  Na szczęście nowoczesne rozwiązania technologiczne, a co najważniejsze- możliwość personalizacji ich na potrzeby danej produkcji sprawia, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienci mogą być w pełni zadowoleni z ich efektów.