Jak wykorzystać potencjał robotyzacji i automatyzacji w firmie

Opublikowano: 20 maja, 2021

Autor: OmegaTech

Robotyzacja i automatyzacja staje się chlebem powszednim każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży którą się zajmuje, wielkości czy ilości osób w nim zatrudnionych. Ma na celu zwiększenie możliwości przemysłowych, efektywności firmy a także odciążenie i wsparcie pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.  Odpowiednie wykorzystanie potencjału, jaki niesie robotyzacja i automatyzacja, może być pokłosiem znacznego rozwoju danego przedsiębiorstwa oraz osiąganych przez nie sukcesów. Co należy jednak wiedzieć, by tak się stało?

Czy wszystkie procesy można zautomatyzować?

Należy postawić tu odpowiedź twierdzącą. Istnieje bowiem niewielki odsetek działań, w których automatyzacja i robotyzacja może nie tyle nie jest możliwa do  przeprowadzenia, co po prostu nie jest konieczna lub jest mniej skuteczna niż działania człowieka. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, bez względu na sektor gałęzi przemysłu, automatyzacja i robotyzacja mają bardzo duży potencjał. Z obszernego raportu „Ramię w ramie z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce’, przygotowanego przez McKinsey&Company we współpracy z miesięcznikiem „Forbes” wynika, iż branże o najwyższym potencjale automatyzacji w naszym kraju to sektor transportu, przetwórstwa przemysłowego oraz górnictwa.

Najbardziej sprawdzą się w zadaniach powtarzalnych, rutynowych, przewidywalnych, zarówno tych fizycznych, jak i umysłowych. Weźmy na przykład proces obróbki metalu, gdzie automatyzacja ma swoją rolę zarówno w procesie transportu elementów pomiędzy stanowiskami, jak i w cięciu, gięciu, spawaniu czy nakładaniu powłok lakierniczych. Z kolei w zakładzie przetwórczym segreguje, transportuje, miesza, gotuje, porcjuje, pakuje i etykietuje poszczególne partie produktów. W magazynach umożliwia inteligentną, automatyczną segregację, kompletowanie zleceń, pakowanie produktów. Zautomatyzowaniu mogą ulec także zawody oparte na powtarzalnych czynnościach umysłowych, jak na przykład zbieranie oraz analiza danych, wypełnianie formularzy, generowanie faktur oraz innych dokumentów, przetwarzanie wszelkich danych). Według obszernego raportu  

Trudno byłoby wymienić wszystkie możliwe obszary i procesy, w których robotyzacja i automatyzacja mogą mieć swój udział. Opierają się one bowiem na technologiach o bardzo szerokim zastosowaniu i choć obecnie ograniczenia w tym zakresie stają się coraz mniejsze a koncepcje twórców coraz bardziej rozbudowane, nadal pieczę na tym wszystkim trzyma człowiek.

Wydajność oraz wzrost produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Chcąc skutecznie wykorzystać potencjał robotyzacji i automatyzacji w swojej firmie należy bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie etapy produkcyjne, by móc dobrać jak najkorzystniejsze narzędzia w postaci robotów lub rozwiązań automatycznych. Brana pod uwagę powinna być przede wszystkim wydajność, a dokładnie jej parametry- przed wdrożeniem ulepszeń, i bezpośrednio po nich. Dzięki automatyzacji możliwe jest zwiększenie mocy przerobowej, brak przestojów oraz przyspieszenie wszystkich procesów w niej zachodzących. To z kolei przekłada się na znaczne zmniejszenie kosztów produkcji.

Jednym z elementów, który może trochę „odstraszać” chętnych do robotyzacji i automatyzacji swojego przedsiębiorstwa są koszty, które należy ponieść w celu ich wprowadzenia. Należy jednak patrzeć na ten aspekt z trochę większej perspektywy- zarówno patrząc wstecz, jak i wybiegając w przyszłość. W ostatecznym rozrachunku chyba niema żadnego przypadku, w którym inwestycja ta nie przyniosłaby wymiernych wyników.

robotyzacja w przemyśle spożywczym

Bezpieczeństwo i komfort pracownika

Dzięki wykorzystywaniu robotów przemysłowych w przedsiębiorstwach szczególnego typu, w których występuje znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, możliwe jest znaczne odciążenie pracowników oraz uchronienie ich przed szkodliwymi procesami. Zadania niebezpieczne, trudne i niewygodne wykonywane są w tym przypadku przez roboty, zaś człowiek może skupić się na pracach związanych z zarządzaniem produkcją. Za przykład można podać tu chociażby spawanie przemysłowe podwodne- maszyna wykonuje niezwykle precyzyjną, trwałą i szybką pracę, bez konieczności narażania zdrowia i życia pracownika, który musiałby wykonać tą samą robotę.

Jak najlepiej wykorzystać potencjał robotyzacji i automatyzacji?

Niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę firmę już funkcjonującą, czy też nowopowstającą, jeśli zapadnie decyzja o chęci wdrożenia robotyzacji i automatyzacji w procesy produkcyjne i inne, należy pamiętać o kilku podstawowych, aczkolwiek kluczowych kwestiach.

Po pierwsze- powodzenie przedsięwzięcia i wykorzystanie w pełni możliwości rozwiązań z zakresu robotyzacji i automatyzacji zależne będzie przede wszystkim już od etapu projektowego i wdrożeniowego. Tylko właściwa analiza potrzeb, bardzo szczegółowa interpretacja, poznanie specyfiki danej firmy oraz wszystkich procesów w niej zachodzących pozwoli na dobranie właściwych mechanizmów, dzięki którym zmiany będą rzeczywiście zauważalne a co więcej, będą one zyskownie wysokie. Konieczna jest więc bardzo dobra współpraca pomiędzy projektantem i wykonawcą nowoczesnych rozwiązań a właścicielem i pracownikami danej firmy, która decyduje się na korzystne zmiany.

linia produkcyjna

Wchodzimy więc coraz bardziej w złote czasy tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której nowoczesne technologie opierają się przede wszystkim na filarach robotyzacji i automatyzacji. Dzięki nim możliwy jest znaczny wzrost produktywności, obniżenie cen, podwyższenie płac pracownikom a także zwiększenie zysków firmy. To z kolei wpływa na konkurencyjność firmy, która może stworzyć unikatową ofertę na rynku.