Przenośniki płytkowe

Przenośniki płytkowe - transportery płytkowe stosowane są głównie w przemyśle spożywczym, do transportu puszek, butelek czy słoików oraz do przemieszczania towarów drobnicowych, takich jak leki, piasek, spożywcze produkty sypkie. Wykorzystywane są przeważnie w sposób ciągły, transportując znaczne ilości materiałów przy użyciu łańcucha płytkowego i w miejscach, gdzie konieczna jest zmiana kierunku lub wysokości.

Jako producent przenośników płytkowych wykonujemy zarówno urządzenia jedno, jak i wielorządowe, stoły buforowe, stosując taśmy płytkowe metalowe w systemie magnetycznym oraz TAB a także możemy zastosować także różnego rodzaju taśmy płytkowe plastikowe, w tym samosmarowne.

Wspomnieliśmy już, że przenośniki płytkowe mogą być stosowane jako transportery buforujące, na poszczególnych etapach produkcji, takich jak napełnianie, sortowanie, etykietowanie czy zamykanie.

Oferowane przez nas usługi wykonujemy kompleksowo, a więc zarówno projektujemy, jak i tworzymy oraz montujemy różnego rodzaju przenośniki płytkowe. Jesteśmy także w stanie wykonać urządzenia zgodne z projektem dostarczonym przez klienta. Zajmujemy się również regeneracją istniejących już zespołów przenośników oraz ich modyfikacją na potrzeby nowej lokalizacji. Zapewniamy także pełen serwis, części zamienne oraz wykonujemy przeglądy okresowe.

Przenośnik płytkowy

Urządzenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danego klienta, szczegółowo omawiając z nim przebieg procesu produkcji, którą się zajmuje tak, by wypracowane przez nas rozwiązanie, w jak największym stopniu odpowiadało na jego potrzeby a także ułatwiało codzienną pracę na danym stanowisku. Do produkcji przenośników wykorzystujemy materiały wyłącznie najwyższej jakości. Dzięki temu nasze produkty wyróżniają się trwałą konstrukcją, możliwością ich rozbudowy o dodatkowe elementy, płynnością pracy oraz szybkim montażem. Przenośniki płytkowe to rozwiązanie niezwykle uniwersalne, sprawdzające się w każdej branży.

Wybrane Realizacje

Poniżej prezentujemy Państu wybrane realizacje, wykonane przez naszą firmę.